Přehled učitelů

 

Učitelé školy

 

Příjmení a jméno  

Vyučované předměty

Oddělení učitele

Mgr. Bártová Ivana příčná flétna, zobcová flétna Dechové oddělení
Mgr. Bečvář Karel saxofon, klarinet, zobcová flétna Dechové oddělení
MgA. Bednářová Kateřina Taneční obor
Benediktová Anna dipl. um. kytara Strunné oddělení
Mgr. Bína Jaromír zpěv, sborový zpěv Pěvecké oddělení
Mgr. Bulka Jaroslav klarinet, zobcová flétna Dechové oddělení
Císařová Tamara PHV, HN, keyboard, housle Hudební nauka
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Smyčcové oddělení
Černá Pavlína Hudební nauka Hudební nauka
Čurda Matěj bicí nástroje Dechové oddělení
Esterle Jan klavír, varhany Klavírní oddělení
Mgr. Fiala Josef viola, housle, dudy Smyčcové oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Hamplová Klára DiS. mateřská dovolená Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Ing. arch., MgA. Hejlová Darina Výtvarná tvorba plošná Výtvarný obor
MgA. Heringová Lenka mateřská dovolená Klavírní oddělení
Holá Zdeňka kytara Strunné oddělení
Mgr. Horáčková Eva zpěv Pěvecké oddělení
Mgr. Hostýnek Tomáš klavír Klavírní oddělení
Hrabě Václav bicí nástroje Dechové oddělení
Chaloupková Jolana Hudební nauka, klavír, keyboard Hudební nauka
Irving Jan kytara Strunné oddělení
Kašparová Lenka Taneční obor
Kinzlová Olga housle, viola Smyčcové oddělení
Kmetíková Anabela kontrabas Smyčcové oddělení
Kofroňová Markéta zpěv, sborový zpěv Pěvecké oddělení
Kopecká Ivana housle Smyčcové oddělení
Kopecký Roman trubka, dechový orchestr Dechové oddělení
Košťálová Milada klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Kotlár Patrik DiS. Elektronické klávesové nástroje Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Kotnauerová Ludmila zpěv Pěvecké oddělení
Kroupová Jitka klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Mgr. Křížek Pavel dipl. um akordeon Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Mgr. Křížková Petra mateřská dovolená Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Kubálková Viktorie violoncello Smyčcové oddělení
Mgr. Kubeš Jan klavír, korepetice Klavírní oddělení
Kuthan Filip DiS. klarinet Dechové oddělení
Lopaurová Štěpánka klavír Klavírní oddělení
Martanová Lenka zpěv Pěvecké oddělení
Matoušek Jan saxofon Dechové oddělení
Nárovec Tomáš lesní roh, zobcová flétna, soubor zobc. fléten Dechové oddělení
M.Mu. Nosek Aleš klavír, varhany Klavírní oddělení
MgA. Novák Petr klavír Klavírní oddělení
Osvaldová Dana klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Pechmannová Gabriela klavír Klavírní oddělení
Pechmannová Jarmila housle Smyčcové oddělení
Mgr. Peštová Ilona Animace, Výtvarná tvorba prostorová Výtvarný obor
MgA. Ponicová Zora Ph.D. klavír Klavírní oddělení
Princ Zdislav Literárně-dramatický obor
Ptáčková Veronika klavír, korepetice Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Razáková Dagmar housle, viola, mandolína Smyčcové oddělení
Mgr. Suchanová Dana harfa Strunné oddělení
Šašek Martin DiS. pozoun, tenor, zobcová flétna, hudební nauka Hudební nauka
Dechové oddělení
Šašková Dana akordeon, akordeonový soubor Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Šimanová Marta kytara Strunné oddělení
Mgr. Toman Pavel Elektronické klávesové nástroje Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Dipl.Mus. Trnková Hana Dipl.um. kytara Strunné oddělení
Vácha Marek DiS. bicí nástroje Dechové oddělení
Vainar Jakub Výtvarná tvorba prostorová Výtvarný obor
Vainarová Iva kytara Strunné oddělení
Mgr. Vajsochr Roman příčná flétna, zobcová flétna Dechové oddělení
Valešová Iveta kytara Strunné oddělení
Valtová Magda klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Vavřička Filip DiS. Elektronické klávesové nástroje Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Mgr. Vlachová Jarmila akordeon Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Bc. Vogeltanzová Eva Literárně-dramatický obor
Votava Zdeněk elektrická kytara Strunné oddělení
Mgr. Vyčítalová Anna DiS. mateřská dovolená Hudební nauka