Přehled učitelů

 

Učitelé školy

 

Příjmení a jméno ˅ 

Vyučované předměty

Oddělení učitele

Zimmel Antonín DiS. bicí nástroje Dechové oddělení
Votava Zdeněk elektrická kytara Strunné oddělení
Bc. Vogeltanzová Eva Literárně-dramatický obor
Mgr. Vlachová Jarmila akordeon Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Mgr. Vítková Hana violoncello Smyčcové oddělení
Vébr Jiří kytara Strunné oddělení
Vavřička Filip Elektronické klávesové nástroje Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Valtová Magda klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Valešová Iveta kytara Strunné oddělení
Mgr. Vajsochr Roman příčná flétna, zobcová flétna Dechové oddělení
Vainarová Iva kytara Strunné oddělení
Vainar Jakub Výtvarný obor
Dipl.Mus. Trnková Hana Dipl.um. kytara Strunné oddělení
Mgr. Toman Pavel Elektronické klávesové nástroje Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Šimanová Marta kytara Strunné oddělení
Šašek Martin DiS. pozoun, tenor, zobcová flétna, hudební nauka Hudební nauka
Dechové oddělení
Mgr. Suchanová Dana harfa Strunné oddělení
Straka Jakub klavír Klavírní oddělení
Razáková Dagmar housle, viola, mandolína Smyčcové oddělení
Princ Zdislav Literárně-dramatický obor
MgA. Ponicová Zora Ph.D. klavír Klavírní oddělení
Pitra Karel klarinet Dechové oddělení
Mgr. Peštová Ilona Animace Výtvarný obor
Pechmannová Jarmila housle Smyčcové oddělení
Pechmannová Gabriela klavír Klavírní oddělení
Osvaldová Dana klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
MgA. Novák Petr klavír Klavírní oddělení
Nárovec Tomáš lesní roh, zobcová flétna, soubor zobc. fléten Dechové oddělení
Matoušek Jan saxofon Dechové oddělení
Martanová Lenka zpěv Pěvecké oddělení
Malinová Anna dipl. um. mateřská dovolená Strunné oddělení
Lopaurová Štěpánka klavír Klavírní oddělení
Mgr. Kuželková Anna DiS. hudební nauka, zobc. flétna Hudební nauka
Kučerová Marie klavír Klavírní oddělení
Mgr. Kubeš Jan klavír, korepetice Klavírní oddělení
Mgr. Křížková (Vlčková) Petra akordeon Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Kroupová Jitka klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Kotnauerová Ludmila zpěv Pěvecké oddělení
Košťálová Milada klavír, keyboard Klavírní oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Kopecký Roman trubka, dechový orchestr Dechové oddělení
Kopecká Ivana housle Smyčcové oddělení
Kofroňová Markéta zpěv, sborový zpěv Pěvecké oddělení
Kmetíková Anabela kontrabas Smyčcové oddělení
Kinzlová (Hráchová) Olga housle, viola Smyčcové oddělení
Kašparová Lenka Taneční obor
Chaloupková Jolana Hudební nauka, klavír, keyboard Hudební nauka
Hrabě Václav bicí nástroje Dechové oddělení
Mgr. Horáčková Eva zpěv Pěvecké oddělení
Holá Zdeňka kytara Strunné oddělení
MgA. Heringová (Pachnerová) Lenka klavír Klavírní oddělení
Ing. arch., MgA. Hejlová Darina Výtvarný obor
Hamplová Klára Elektronické klávesové nástroje Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Gitterová Lucie zobcová flétna, tuba, hudební nauka Dechové oddělení
Mgr. Fiala Josef viola, housle, dudy Smyčcové oddělení
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Esterle Jan klavír, varhany Klavírní oddělení
Dedková Eliška kytara Strunné oddělení
Císařová Tamara PHV, HN, keyboard, housle Hudební nauka
Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu
Smyčcové oddělení
Mgr. Bulka Jaroslav klarinet, zobcová flétna Dechové oddělení
Mgr. Bína Jaromír zpěv, sborový zpěv Pěvecké oddělení
MgA. Bednářová Kateřina Taneční obor
Mgr. Bečvář Karel saxofon, klarinet, zobcová flétna Dechové oddělení
Mgr. Bártová Ivana příčná flétna, zobcová flétna Dechové oddělení