TANEČNÍ OBOR

Vše co nás na planetě Zemi oklopuje je v pohybu. Pohyb nám již od narození umožňuje poznávat a učit se novým věcem.
Úkolem tanečních pedagogů na ZUŠ je dětský pohyb správně uchopit, kultivovat a utvářet tak, abychom na tento křehký nástroj, naše lidské tělo, mohli po dlouhou dobu krásně tanečně hrát.
V přípravném studiu učíme děti tanečnímu pohybu prostřednictvím hudebně pohybových her, říkadel a písní. Upřednostňujeme dětský přirozený pohyb a tvořivost. Podporujeme fantazii a fyziognomii dítěte.
Starším dětem nabízíme v tanečním oboru vzdělávání v tanci lidovém, klasickém a scénickém. Podporujeme každého žáka, směřujeme k rozvoji dětské osobnosti, individuality a talentu.
Nedílnou součástí tanečního vzdělávání je výuka podpořená hudebním pedagogem – korepetitorem, který do tanečních hodin vnáší další širší umělecký rozměr.
Výsledky své práce prezentují žáci tanečního oboru rodičům i veřejnosti na vystoupeních, koncertech a soutěžích v Plzni i ostatních městech České republiky.

 

http://tanecfoto.euweb.cz/Moving%20Station%2017.3.2016/index.html