Úplata za vzdělání

 

Úplata za vzdělání v ZUŠ

Hudební obor individuální (1 žák na 1 vyuč. hodinu za pololetí)

klavír 2 050.- Kč
el. nástroje 2 050.- Kč
varhany  2 050.- Kč
housle 2 050.- Kč
viola 900,-Kč
violoncello 900,-Kč
kontrabas  900,-Kč
zobcová flétna 2 050,-Kč
příčná flétna 2 050,-Kč
klarinet 2 050,-Kč
saxofon 2 050,-Kčč
trubka 2 050,-Kč
lesní roh 900,-Kč
tenor 900,-Kč
baryton 900,-Kč
pozoun 900,-Kč
kytara 2 050,-Kč
elektrická kytara 2 050,-Kč
basová kytara 2 050,-Kč
mandolína 900,-Kč
harfa 2 050,-Kč
bicí nástroje 2 050,-Kč
zpěv 2 050,-Kč
akordeon 2 050,-Kč
dudy 900,-Kč
tuba 900,-Kč
Hudební obor individuální(2 žáci na 1 vyuč. hodinu) 1 025,-Kč
Hudební obor / bez nástroje / - přípravné studium 1   575,- Kč
Hudební obor / bez nástroje / - přípravné studium 2 1050,- Kč
platí se u uč. PHV
Hudební obor – přípravné studium        1 a 2      1 025,- Kč
s nástrojem (ve 2. pololetí), 2 žáci na 1 vyučovací hodinu, platí se u uč. na nástroj
Hudební obor – přípravné studium        1 a 2 (1/2 hodiny)
1 025.- Kč
s nástrojem, celá lekce, platí se u učitele na nástroj obě pololetí
 Výtvarný obor (VO) 1 250,- Kč
Výtvarný obor - přípravné studium 950,- Kč
Animace 1250,-Kč
Taneční obor (TO) 1 250,- Kč
TO - připravné studium 1 hod. 650,- Kč
TO - připravné studium 1,5 hod. 950,- Kč
Literárně-dramatický obor (LDO) 1250,- Kč
LDO - připravné studium 950,- Kč
Studium pro dospělé všechny obory 6000,- Kč
Studenti VŠ 2450,- Kč
Třetí platba úplaty za vzdělání v jedné rodině (z nejvyšší úplaty za vzdělání) 1200,- Kč
Při mimořádném nadání či přípravě na školu vyššího typu po dohodě s uměleckou radou 1 300,- Kč

Dodatek k výši úplaty za vzdělávání:
Na základě mimořádných talentových schopností a doporučení UR může ředitel školy ve výjimečných případech žáka zcela osvobodit od placení úplaty za vzdělání.

V Plzni dne 8.6.2015 

Iva Vainarová
ředitelka školy