VÝTVARNÝ OBOR


VÝTVARNÁ TVORBA

VÝTVARNÁ TVORBA
P L O Š N Á P R O S T O R O V Á

              Literárně dramatický obor   V Ý T V A R N Á   M U L T I M E D I Á L N Í

     DSC 8977 pribehymore

Jestliže spojujeme umělecký prožitek také s relaxací a povzbuzením fantazie, pak z tohoto pohledu asi nejbezprostředněji působí práce ve výtvarném oboru. Ačkoli rozmanitost výtvarných technik překračuje možnosti školy zajistit jejich plné rozvinutí, vznikají pod rukama dětí velmi nápadité výtvory. Věříme, že čas zrání přinese tomuto nejmladšímu oboru na škole mnoho krásných momentů nad výsledky tvorby i při práci samotné.