Akademie umění a kultury III. věku  

 

  Akademie umění a kultury III. věku  

Termíny "Hudební teorie" pro školní rok 2022/2023

Termíny "Hudební teorie" pro školní rok 20222/2023

Termíny "Hudební teorie" pro studenty Akademie

Výuka předmětu Hudební teorie bude probíhat v hlavní budově

ZUŠ T. Brzkové 33 ve třídě č. 10.

čas výuky: 16:30 - 18:00 hodin

vyučující: Mgr. Anna Vyčítalová

Předmět Hudební teorie bude probíhat jednou v měsíci v tyto dny (v daný týden nebude probíhat individuální výuky hry na nástroj, resp. zpěvu):

12.10.2022
9.11.2022

14.12.2022 změna – 7. 12. 2022

11.1.2023
8.2.2023
8.3.2023
12.4.2023
10.5.2023

 

 

Pro studenty, kteří již Hudební teorii absolvovali v minulém cyklu (samozřejmě je možnost navštěvovat Hudební teorii znovu).