Akademie umění a kultury III. věku  

 

  Akademie umění a kultury III. věku  

Termíny "Hudební teorie" pro školní rok 2023/2024

Termíny "Hudební teorie" pro školní rok 2023/2024

Termíny "Hudební teorie" pro studenty Akademie

Výuka předmětu Hudební teorie bude probíhat v hlavní budově

ZUŠ T. Brzkové 33 ve třídě č. 10.

čas výuky: pondělí 16:30 - 18:00 hodin

vyučující: Mgr. Anna Vyčítalová

Předmět Hudební teorie bude probíhat jednou v měsíci v tyto dny (v daný týden nebude probíhat individuální výuky hry na nástroj, resp. zpěvu):

2.10. 2023
6.11. 2023
4.12. 2023
8.1. 2024
5.2. 2024 
4.3. 2024
8.4. 2024 
13.5.2024