Aktuality

Omezení provozu Základní umělecké školy

 

 

Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33, 318 00 Plzeň

NAŘÍZENÍ č. 6

Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje pod čj. KHSPL 25989/28/2020 ze dne 30. 9. 2020 se sídlem v Plzni.

S účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 v souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace nařizuje následující mimořádné opatření na území okresu Plzeň – město:

Omezení provozu základních uměleckých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat distančně.

V souladu s §85 odst. 3 větou poslední zákona č. 258/2020 Sb. Nabývá toto opatření účinnosti dnem 5. října 2020.

 

 

V Plzni dne 2. října 2020                                                                                                         

                                                                                     Iva Vainarová - ředitelka školy

                                                                 

  AKCE ŠKOLY
26 říj 2020
08:00 00:00
Den volna z nařízení Vlády ČR
26 říj 2020
08:00 00:00
Den volna z nařízení Vlády ČR
29 říj 2020
08:00 00:00
Podzimní prázdniny
29 říj 2020
08:00 00:00
Podzimní prázdniny

Banner Klasifikace