Aktuality

INFORMACE OHLEDNĚ ZAHÁJENÍ VÝUKY v ZUŠ od 18.5.2020

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci,

dovoluji si vás seznámit s harmonogramem „možnosti osobní přítomnosti při výuce na Základní umělecké škole Plzeň, Terezie Brzkové 33“, v návaznosti na dokument „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“, který jsme obdrželi 4. 5. 2020 z MŠMT.

Od 18. 5. 2020 bude na ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33 umožněno zahájit pouze prezenční individuální výuku hudebního oboru.  

Distanční vzdělávání bude nadále pokračovat:

 • u pedagogů, kteří patří k rizikové skupině, kterou jasně definuje ministerstvo zdravotnictví,
 • v případě požadavku zletilého žáka, potažmo zákonného zástupce žáka na pokračování formy vzdělávání na dálku, 
 • na pobočce 11. ZŠ Bory, pokud se se svým učitelem nedohodnete na jiném místě, popř. jiném termínu a čase (vše je závislé na volné kapacitě v hl. budově ZUŠ – Terezie Brzkové 33, na Internátech – Vejprnická 56, popř. Obchodní akademii - nám. T. G. Masaryka 1530/13)

 

Do konce školního roku (pokud nedojde k dalšímu rozvolnění) bude distanční vzdělávání probíhat vzhledem k prostorovým možnostem a nemožnosti zajistit adekvátní hygienické podmínky ve všech kolektivních oborech:

 • Výtvarném
 • Tanečním
 • Literárně-dramatickém

 

a nadále ve všech skupinových předmětech HO:

 • Hudební nauka
 • Konzultační hudební nauka
 • Skupinové praktikum - všechny orchestry, soubory…

(Pokud bude možné plnit výuku v menších komorních uskupeních, začne výuka probíhat nejdříve od 25.5.2020, informaci obdržíte od svého vyučujícího.)

 • Sborový a komorní zpěv

 

Škola bude zajišťovat průběžnou dezinfekci všech prostor. Pro hladký průběh vzdělávání v této nestandardní formě je nezbytné dodržovat zpřísněná hygienická opatření, a to zejména: 

 • vstup do budovy je umožněn POUZE žákům bez doprovodu rodičů, kteří musí při první hodině odevzdat svému vyučujícímu čestné prohlášení „o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“
 • nošení roušek ve společných prostorách školy, dodržování 2metrových rozestupů (každý žák musí mít roušku a s sebou sáček na její uložení)
 • zamezení kumulace většího počtu osob na jednom místě
 • důsledné dodržování dezinfekce rukou a osobní hygieny

 

Vzhledem aktuálnímu vývoji situace si škola vyhrazuje právo na změnu v organizaci výuky, o které by byli zákonní zástupci žáků v předstihu informováni. 

 

Níže najdete požadované „Čestné prohlášení“, „Žádost o pokračování distančního vzdělávání“ – žádost se podává pouze v individuální výuce hudebního oboru a lze zaslat mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Ke stažení také na našich webových stánkách.) a celý manuál „Ochrany zdraví a provozu základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný MŠMT.

 

S pozdravem

Iva Vainarová – ředitelka školy

 

  AKCE ŠKOLY
Žádné události

Banner Klasifikace


ZUŠ TB je součástí ZUŠ Open 2018