Aktuality

Informace pro nově přijaté žáky

Zápisy pro nově příchozí žáky budou probíhat 4. září 2022 od 14 do 17 hodin v hlavní budově ZUŠ (Terezie Brzkové 33).

 

Informaci ohledně zařazení k vyučujícímu hry na nástroj (nebo sólový zpěv), a o zařazení do skupin kolektivní výuky (výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor) dostanete u vedoucího příslušného oddělení. S přiděleným vyučujícím se pak individuálně domluvíte dle Vašich i jeho možností na čase výuky. 

 

Vedoucí jednotlivých oddělení:

 

Klavírní oddělení + varhany  Jan Esterle
Dechové oddělení + bicí nástroje Mgr. Ivana Bártová
Strunné oddělení Hana Trnková
Smyčcové oddělení Ivana Kopecká
Pěvecké oddělení Markéta Kofroňová
Akordeonové oddělení + EKN Mgr. Petra Křížková
Oddělení hudební nauky Mgr. Anna Vyčítalová, DiS.
Taneční obor  Lenka Kašparová
Výtvarný obor Ing. Arch., MgA. Darina Hejlová
Literárně-dramatický obor Zdislav Princ

 

Žáci přijatí na hru na nástroj (popř. sólový zpěv )volí ještě povinnou hodinu Hudební nauky, na kterou je třeba se přihlásit přes naše webové stránky (viz Přihlašování na hudební nauku - naleznete v "aktualitách"), a to následovně:

děti 6-leté (k 1.9.2023) - přihlášení do PHV2

děti 7 a více leté (k 1.9.2023) - přihlášení do 1. ročníku

 

Žáci přijatí do Přípravného studia budou navštěvovat prozatím pouze SKUPINOVOU VÝUKU a hru na nástroj budou volit zpravidla v 2. pololetí (PHV2), nebo v příštím školním roce (PHV1). Výuka začne v týdnu od 11. září 2022.

 

Do skupinové výuky je potřeba se přihlásit přes naše webové stránky (viz Přihlašování na hudební nauku - naleznete v "aktualitách"), a to následovně:  

- děti 5-leté (k 1.9.2023) - přihlášení do PHV1

- děti 6-leté (k 1.9.2023) - přihlášení do PHV2