Aktuality

ŘEDITELSKÉ VOLNO: 18. listopadu 2022

Ředitelka ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 33 vyhlašuje, v souladu s § 24 odst. 2

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ředitelské volno z organizačních důvodů na den 18. listopadu 2022.

                                                        

                                                                                                                 Iva Vainarová

                                                                                                                                    ředitelka školy