Aktuality

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na školní rok 2024/2025

 

PŘIHLÁŠKU DO NAŠÍ ZUŠ lze ve škoním roce 2024/2025 PODAT V OBORU:

-HUDEBNÍM

-TANEČNÍM

-VÝTVARNÉM

- LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM

 

 

Přijetí bude možné na základě vykonané talentové zkoušky a kapacitních možností jednotlivých oborů. 

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na šk. rok 2024/2025:

HUDEBNÍ OBOR středa 12. 6. 2024

15:00 - 18:30

Terezie Brzkové 33 

 

   čtvrtek 20. 6. 2024 

15:00 - 18:30

Terezie Brzkové 33

 
VÝTVARNÝ OBOR pondělí 17. 6. 2024

15 - 17

Jagellonská 14,

Vejprnická 56

  úterý 18. 6. 2024

15 - 17

Jagellonská 14,

Vejprnická 56 

  středa 19. 6. 2024

15 - 17

Jagellonská 14,

Vejprnická 56

 

  čtvrtek 20. 6. 2024

15 - 17

Jagellonská 14,

Vejprnická 56

  pátek  21. 6. 2024 

15 - 17

Jagellonská 14,

Vejprnická 56

 
TANEČNÍ OBOR úterý 18. 6. 2024

16:30 - 18:00

Terezie Brzkové 33

 
   čtvrtek 20. 6. 2024 

16:30 - 18:00

Terezie Brzkové 33

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR čtvrtek 13. 6. 2024

16 - 18

Vejprnická 56

  čtvrtek 20. 6. 2024

16 - 18

Vejprnická 56 

 

 

 

 

 

 

Požadavky k přijímacímu řízení pro hudební obor (!!! na výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor talentové zkoušky neprobíhají !!!):

1, zpěv známé dětské písně (např. Skákal pes, Kočka leze dírou, Holka modrooká…)

2, rozpoznání dětské písně hrané v extrémní poloze (velmi vysoko nebo nízko)

3, rozeznání vzestupného a sestupného směru melodie (kdy melodie stoupá a kdy klesá)

4, opakování transponovaného motivu (např. „kukačka“) – (tzn. opakování motivu v různých hudebních polohách)

5, opakování jednoduchých rytmických útvarů ve 3/4 a 4/4 taktu

 

 

Informační povinnost k účelu zpracování

Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání

1) Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33
2) Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
  Roman Kopecký
  Terezie Brzkové 33, Plzeň 318 11
  Tel.: 377380468
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
  a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  b) že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
5) Kategorie požadovaných osobních údajů uchazeče: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, zdravotní stav.
  Kategorie požadovaných osobních údajů zákonného zástupce: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail.
6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
7) Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
8) Máte právo:
  a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  c) požadovat omezení jejich zpracování,
  d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  e) podat stížnost u dozorového orgánu.
9)  Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.