Aktuality

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

21. června 2018 (přihlašování na tento termín bylo UKONČENO)

 

DLE KAPACITNÍCH MOŽNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ SE BUDOU DODATEČNÉ TALENTOVÉ ZKOUŠKY KONAT 5. a 6. září 2018 mezi 16 a 18 hodinou.

 

Přijímací zkouška je jednokolová.

O čase a místě přijímacího řízení budete informováni po skončení uzávěrky přihlášek na e-mail, který jste do přihlášky zadali.

Požadavky k přijímacímu řízení do HUDEBNÍHO OBORU:

1, zpěv známé dětské písně (např. Skákal pes, Kočka leze dírou, Holka modrooká…)

2, rozpoznání dětské písně hrané v extrémní poloze (velmi vysoko nebo nízko)

3, rozeznání vzestupného a sestupného směru melodie (kdy melodie stoupá a kdy klesá)

4, opakování transponovaného motivu (např. „kukačka“) – (tzn. opakování motivu v různých hudebních polohách)

5, opakování jednoduchých rytmických útvarů ve 3/4 a 4/4 taktu

 

Do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru jsou děti přijímány dle kapacitních možností jednotlivých oborů.

 

 

Informační povinnost k účelu zpracování

Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání

1) Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33
2) Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
  Roman Kopecký
  Terezie Brzkové 33, Plzeň 318 11
  Tel.: 377380468
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
  a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  b) že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
5) Kategorie požadovaných osobních údajů uchazeče: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, zdravotní stav.
  Kategorie požadovaných osobních údajů zákonného zástupce: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail.
6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
7) Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
8) Máte právo:
  a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  c) požadovat omezení jejich zpracování,
  d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  e) podat stížnost u dozorového orgánu.
9)  Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  AKCE ŠKOLY
Žádné události

Banner Klasifikace