Aktuality

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

 

dne 13. června 2018 (uzávěrka přihlášek je 5. 6. 2018)

nebo

21. června 2018 (uzávěrka přihlášek je 13. 6. 2018)

Přijímací zkouška je jednokolová.

O čase a místě přijímacího řízení budete informováni po skončení uzávěrky přihlášek.

Požadavky k přijímacímu řízení:

1, zpěv známé dětské písně (např. Skákal pes, Kočka leze dírou, Holka modrooká…)

2, rozpoznání dětské písně hrané v extrémní poloze (velmi vysoko nebo nízko)

3, rozeznání vzestupného a sestupného směru melodie (kdy melodie stoupá a kdy klesá)

4, opakování transponovaného motivu (např. „kukačka“) – (tzn. opakování motivu v různých hudebních polohách)

5, opakování jednoduchých rytmických útvarů ve 3/4 a 4/4 taktu