Akademie umění a kultury III. věku  

 

  Akademie umění a kultury III. věku  

Základní informace

 

 

Jedná se o první akademii tohoto druhu v Plzeňském kraji.

Studium na akademii bude tříleté, rozdělené na jednotlivé semestry, zahájené imatrikulací a ukončené slavnostní promocí s předáním absolventského listu.

Vyučovat se bude ve těchto oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.
Primárně je vzdělávání zaměřeno na občany důchodového věku, ale i na ty, kteří se pohybují na hranici této věkové skupiny, ale ještě nemají přiznaný důchodový věk (nezaměstnaní, kteří čekají na důchod apod.), tj. kategorie 55+. Studium pro seniory od 70 let věku bude bezplatné, pro ostatní bude poplatek 500,-Kč na semestr.

 

Na akademii se nekonají žádné příjímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaného učitele.

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semetry nejsou zakončeny žádnou zkouškou.

 

Vzdělání je uskutečněno formou didakticky přizpůsobeného individuálního, skupinového nebo kolektivního studia. Součástí jsou semináře, přednášky, cvičení, návštěvy koncertů a představení. Uskutečňuje se především v dopoledních hodinách, ale ke studiu lze využít večerní čas a víkendy.

 

Patrony akademie jsou: Eva Urbanová - operní pěvkyně, Mgr. Ivana Bartošová - náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje a Zdeněk Barták - hudební skladatel a producent.

 

Kvalita vyučování

Personálně je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ a dalšími specializovanými lektory z oblasti celoživotního vzdělávání.

Přihlašovat se do studia bude možné přes naše webové stránky nebo v kanceláři školy (ZUŠ Terezie Brzkové 33, Plzeň).

Těšíme se na Vás!!!

Kolektiv učitelů ZUŠ T. Brzkové