Konzultační hudební nauka

 

Konzultační hudební nauka

ORGANIZACE VÝUKY

KONZULTAČNÍ HUDEBNÍ  NAUKY

Lekce probíhají v pondělí mezi 16:40 – 17:25 hod. v učebně č. 6 v Tylově ulici. Konzultační výuka je určena pro žáky 2. - 5. ročníků, kteří se ze závažných důvodů nemohou účastnit regulerních hodin hudební nauky , každý z ročníků má lekci jedenkrát za měsíc. Protože se tedy žáci musí učit samosatatně, je vhodná zejména pro starší děti a studenty.

Žáci si na první hodině zakoupí pracovní sešit Vozár:Hudební nauka za 55kč,podle kterého budou doma látku procvičovat. Budou také pravidelně vypracovávat a odevzdávat domácí úkoly.V případě nepřítomnosti si zjistí probrané učivo na webových stránkách školy.

Podmínkou klasifikace je vypracování písemné práce na konci každého pololetí. Kdo se nemůže ve vypsaném termínu k písemné práci dostavit, může přijít v některém z dalších termínů určených pro žáky ostatních ročníků.

TERMÍNY LEKCÍ – 1. pololetí:

2.ročník:  24.9.,22.10.,26.11.,7.1.-písemná práce

3.ročník:  1.10.,5.11.,3.12.,14.1. - písemná práce

4.ročník:  8.10.,12.11.,10.12.,21.1.- písemná práce

5.ročník:  15.10.,19.11.,17.12.- písemná práce

TERMÍNY LEKCÍ – 2.pololetí:

2.ročník:  4.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6. – písemná práce

3.ročník:  11.2., 18.3., 15.4., 13.5., 10.6. – písemná práce

4.ročník:  18.2., 25.3., 22.4., 20.5. – písemná práce

5.ročník:  4.3., 1.4., 29.4., 27.5. – písemná práce

Náhradní termíny písemných prací – 17.6.