Konzultační hudební nauka

 

Konzultační hudební nauka

Probrané učivo:

2. ročník

23. 10. - cvičení: 23,11,26,33,3841,45/5a 6, 52,54,22,39

5. 3. - cvičení: 49,51,57,65,68,73,84,87,91,63,66,79,85

3. ročník

2.10. - cvičení: 1,3,4,5,7,8,11,12,21,24,26

30. 10. - cvičení 9,13,15,16,25,27,39,40 a článek ó hudebních nástrojích na str. 30-31

12.3. - cvičení: 28,31,32,37,38,42,47,48

4. ročník

9.10. - cvičení: 1,2,3,36,57,20-25 včetně,72-74,76

4. 12. - cvičení: 35,44,59,65,66,81 a 78

12. 2. - cvičení: 5,10,13,16,29 a 32

19.3. - cvičení: 33,42,67,83, obě strany 36-37

5.ročník

16.10. - strana 4,5,6,10-15,20-23 včetně

26.2. - strana 29,36,38,40,44,56 a 57

 

 

Vážení rodiče!

Žákům, kteří ze závažných důvodů (školní vyučování, zdravotní problémy, vzdálené bydliště apod.) nemohou navštěvovat řádné hodiny hudební nauky, umožňujeme studium pomocí konzultačních hodin.

Vzhledem k náročnosti domácí přípravy je vhodné zejména pro starší děti. Jedenkrát za měsíc na kolektivní hodině obdrží žák písemné materiály, podle kterých musí učivo nastudovat a vypracovat domácí úkol. Ten včas odevzdá vyučujícímu hudební nauky nebo hlavního oboru. Z nastudované látky bude každou hodinu prozkoušen.

V případě nepřítomnosti je povinen seznámit se s probraným učivem na webových stránkách školy.

Každé pololetí musí žák zakončit závěrečnou písemnou prací, jinak nemůže být klasifikován. V případě, že se nemůže dostavit

na písemnou práci v daném termínu, učiní tak v kterémkoli jiném termínu vypsaném pro ostatní ročníky.              

Na první hodině si žák zakoupí od vyučujícího pracovní sešit v hodnotě cca 65Kč. Dále bude potřebovat notový papír nebo sešit a psací potřeby.

 

Rozpis termínů konzultační hudební nauky – 1. pololetí

 

2.roč. 25.9.,23.10.,20.11.,18.12(písemka)
3.roč 2.10.,30.10.,27.11.,8.1.(písemka)
4.roč. 9.10.,6.11.,4.12.,15.1.(písemka)
5.roč. 16.10.,13.11.,11.12.,22.1.(písemka)
 
Rozpis termínů konzultační hudební nauky – 2. pololetí
2. ROČ.: 29. 1., 5. 3., 9. 4., 7. 5. , 4. 6. - PÍS. PRÁCE
3. ROČ.:  5. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6. - PÍS. PRÁCE
4. ROČ.:  12. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5. - PÍS. PRÁCE
5. ROČ.:  26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5. - PÍS. PRÁCE

 

Výuka probíhá v prostorách budovy v Tylově ulici každé pondělí 16:40-17:25h.Termíny mohou být z organizačních důvodů změněny. Sledujte prosím nástěnky v budovách školy a školní webové stránky. Děkuji.

S pozdravem Tamara Císařová