Jak šla léta

 

Jak šla léta

1964 - (šk. rok 64/65) - zahájení výuky ve 3. LŠU, 1. působiště - budova ZDŠ v Doudlevcích, Zborovská 40; hudební a taneční obor; (HO. TO) ředitel Václav Kovanda

1968 - ředitelství bylo přemístěno na Leninovu 50, výuka do budovy ZDŠ na Husově náměstí; od školniho roku 1976/1977 výuka hudebního oboru též v 11. ZŠ Bory, Baarova (současné označení) v někdejší 5. ZŠ v předních Skvrňanech

1976 - zahájeni výuky literárně-dramatického oboru (LDO)

1980 - ředitelem Jiří Oudes

1982 - ředitelství přemístěno do vily ve Vejpmické ul. 80

1987 - zahájeni spolupráce 30. ZŠ v rámci projektu rozšířené hudební výchovy pod patronací ZŠ

1990 - ředitelkou Iva Vainarová zahájení výuky ve výtarném oboru; nesnadné podmínky pro koordinaci chodu školy - výuka rozptýlena do jedenácti pracovišť po celé Plzni

1990 - dle ustanovení nového školského zákona škola transformována na 3. ZUŠ

1993 - vila ve Vejpmické 80 restituována, ředitelství přemístěno do 30. ZŠ, T. Brzkové 33

1997 - škola získává po vice než třiceti letech existence v areálu 15. (dříve 30,) ZŠ své vlastní prostory v bývalé družině ZŠ, kde působí dodnes

2001 - po zrušení školských úřadů přechází škola pod nového zřizovatele, kterým se stává Plzeňský kraj

2007 - škola vybrána Asociací ZUŠ a Plzeňským krajem jako partnerská škola pro tvorbu ŠVP

2009 - zařazena za Plzeňský kraj do souboru pilotních ZUŠ ověřujících RVP ZUV - přestěhováni LDO do SOU elektrotechnického, Vejprnická 56