Strunné oddělení

 

Strunné oddělení

Učitelé:

Dipl.mus. Hana Trnková, Dipl.um - vedoucí strunného oddělení

Zdeňka Holá

Anna Benediktová, Dipl.um.

Mgr. Dana Suchanová

Mgr. Iveta Valešová - mateřská dovolená

Marta Šimanová

Iva Vainarová

Zdeněk Votava

Jan Irving

Martin Škubal