Dechové oddělení

 

Dechové oddělení

Učitelé:

 

Mgr. Ivana Bártová - vedoucí dechového oddělení

Mgr. Karel Bečvář

Mgr. Jaroslav Bulka

Matěj Čurda

Václav Hrabě

Lucie Gitterová

Roman Kopecký

Filip Kuthan, Dis.

Tomáš Nárovec

Martin Šašek, DiS.

Štěpánka Šediváková, Dis.

Marek Vácha, Dis.

Mgr. Roman Vajsochr