Pěvecké oddělení

 

Pěvecké oddělení

Vyučujeme klasický, muzikálový a populární zpěv s ohledem na individuální schopnosti žáků.
Žáci našeho oddělení každoročně dosahují výborných výsledků v krajských i celostátních pěveckých soutěžích.
Mnoho našich žáků bylo přijato na konzervatoře a HAMU.
Kromě účastí na školních koncertech a společenských akcích, každoročně připravujeme malá muzikálová vystoupení (původní školní muzikál "Snad to není láska", dvě mninioperky J. Uhlíře a Z. Svěráka - Červená Karkulka a Šípková Růženka.

 

Vyučující:

Markéta Kofroňová - vedoucí pěveckého oddělení

Lenka Martanová
Mgr. Ludmila Kotnauerová
Mgr. Eva Horáčková
Mgr. Jaroslav Bína

 

Organizace a délka studia:
PS - přípravné studium od 5 let - do 7 let
I. cyklus - 1. - 7. ročník od 7 let
II. cyklus - PHS, I. - IV. ročník od 14 let

 

Naše úspěchy ve školním roce 2015/2016:
Soutěž B. Martinů v Praze
1.místo - Jakub Tausch / L. Martanová/
3.místo - Emma Jančová /L. Martanová/
3.místo - Agáta Kotrcová /L. Martanová/
2.místo - Kryštof Kohout /J. Bína/
2.místo - Veronika Beránková /J. Bína/

Karlovarský skřivánek - krajské kolo
1.místo s postupem do celostátního kola - Jakub Tausch /L. Martanová/