Soubory školy

 

Soubory školy

Dechový orchestr Plzeňanka


- založen v sedmdesátých letech 20. století; první dirigent – tehdejší ředitel školy Václav Kovanda
- v letech 1982 – 1984 vedl orchestr František Žižka
- od roku 1985 do současnosti je dirigentem souboru zástupce ředitele Roman Kopecký
- v letech 1986 – 1990 soubor vystupoval pod názvem „Žákovský dechový orchestr LŠU a Klubu Železničářů“, od roku 1990 nese název Plzeňanka
- orchestr má dvacet členů z řad žáků i pedagogů; vystupuje především na školních koncertech, ale i na různých přehlídkách dechových orchestrů, slavnostních či výměnných koncertech včetně akcí v zahraničí
- repertoár tvoří pochodové skladby, koncertní skladby pro sólové nástroje, taneční a swingové melodie i skladby klasiků české dechovky (Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Václav Bláha, Josef Poncar, Ladislav Kubeš a další)

 

 

 

 

 

Kytarový orchestr

 

- založen v roce 2004 paní učitelkou Martou Šimanovou
- počet členů se pohybuje kolem dvanácti; část repertoáru je interpretována v menším obsazení podle potřeby dané hudebním materiálem; někteří členové orchestru zároveň působí v souborech malého obsazení (dua, kvarteto, kvinteto)
- orchestr účinkuje na mnoha akcích v Plzni a okolí i na vzdálenějších místech – koncerty, vernisáře, festivaly (naposledy „Festival kytara 2014“ – Plzeň, stará synagoga); pravidelně se účastní národní soutěže Hradecké Guitarreando s výbornými výsledky – 2x dokonce titul „Absolutní vítěz“
- repertoár tvoří skladby od renesance po hudbu soudobou, též díla z jihoamerického či španělského tvůrčího okruhu; orchestr je též partnerem sólovým nástrojům – houslím, příčné flétně či mandolíně

 


Komorní soubor Duchové

 

- založen v roce 2012 jako společný projekt ZUŠ T.Brzkové a ZUŠ B. Smetany; významný podíl na pedagogické přípravě souboru má paní učitelka Ivana Kopecká
- má pět členů – 4x housle + 1x klavír
- vystupuje na řadě koncertů pořádaných naší školou i jinými pořadateli; v roce 2013 získal 2. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ v Jindřichově Hradci
- repertoár je „šitý na míru“ netypickému složení souboru, tvoří pro něj mladí plzeňští skladatelé (Vojtěch Frank, Dalibor Bárta, ....)


Smyčcový soubor ZUŠ Terezie Brzkové – Terezissimo, Terezissimo piccolo

 

- založen v roce 1995 paní učitelkou Dagmar Adamovou
- v roce 2011 převzal vedení souboru pan učitel Josef Fiala; cca od roku 2013 se začal prezentovat pod názvem Terezissimo (starší děti – cca od 6. ročníku I. stupně po IV. ročník II. stupně) a Terezissimo piccolo (mladší děti – 4. + 5. ročník I. stupně, výjimečně nižší ročníky)
- počet členů se pohybuje kolem dvanácti (Terezissimo), respektive osmnácti (Terezissimo piccolo); obsazení bývá pravidelně doplňováno o hráče na dechové nástroje, podle potřeby též o harfu, mandolínu či klavír
- soubor vystupoval na celé řadě koncertů, účastnil se i soutěží ZUŠ v souborové hře (1996/97 2. cena v krajském kole); podílí se na společných projektech s pěveckým oddělením či tanečním a literárně-dramatickým oborem (např. program „Studánko, rubínko“ s hudbou Jiřího Pavlici a texty Jiřiny Rákosníkové a Bohumila Skácela; v současné době se soubor podílí na hudební složce minimuzikálu „Snad to není láska“ domácí autorské dvojice Zdislav Princ + Josef Fiala)

 

 

Pěvecký sbor

 

Pěvecký sbor na naší škole založila a vede p.uč. Markéta Kofroňová a p.uč. Lucie Bínová (v současné době zastupuje p.uč. Jaromír  Bína).Navštěvují ho převážně žáci pěveckého oddělení.

Sbor vystupuje na školních koncertech, spolupracuje se školním orchestrem. Nacvičil pěvecky i herecky miniopery Zd. Svěráka a J. Uhlíře Červená Karkulka a O šípkové Růžence a také s nimi veřejně vystoupil.

V minulém školním roce nacvičoval muzikál J. Fialy Stará láska nerezaví.