Akordeonové oddělení

 

Akordeonové oddělení

Akordeonové oddělení

Oddělení elektrických klávesových nástrojů a akordeonu je nové oddělení, které vzniklo odloučením od oddělení klávesového. V současné době má 7 učitelů a téměř 60 žáků. Oba nástroje mají v ZUŠ již dlouholetou tradici a počet přihlášených žáků stále roste. Studium obou oboru je rozděleno do dvoustupňového systému. První stupeň je sedmiletý a jeho studium je možné zahájit zpravidla s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ. Studium druhého stupně probíhá potom 4 roky. Žáci si v průběhu studia osvojí dovednosti a vědomosti jak v oblasti technické, tak výrazové, naučí se základům hudebního myšlení a vyjadřování. Nedílnou součástí studia je skupinové praktikum, které se zpravidla zahajuje s nástupem do 4. ročníku prvního stupně. Žáci zde získají dovednosti v oblasti skupinové interpretace. Součástí studia je i předmět hudební nauka, který žáci navštěvují 5 let a získávají tak vědomosti z oblasti hudebně-teoretické.

 

Žáci oddělení pravidelně vystupují na školních koncertech, nejrůznějších přehlídkách a účastní se soutěží.

 

Učitelé:

Tamara Císařová  - EKN

Jolana Chaloupková – EKN

Klára Hamplová - EKN

Jitka Kroupová – EKN

Dana Osvaldová – EKN 

Mgr. Pavel Toman - EKN

Filip Vavřička - EKN

Mgr. Petra Křížková (Vlčková)– akordeon, EKN

Mgr. Jarmila Vlachová – akordeon

 

 

Úspěchy žáků

 

Josef Pastor – 1. místo (krajské kolo ve hře na akordeon 2013)

Anna Lepší – čestné uznání (krajské kolo ve hře na EKN 2013)

Josef Pastor – 8. místo (Plzeňský akordeon 2015)

Okresní kolo ve soutěže ve hře na akordeon (šk. rok 2015/2016)

0. kategorie

Aneta Paroubková - 2. místo

Filip Flek - 3. místo

Jiří Karas - 3. místo

1. kategorie

Leona Kosnarová - 1. místo