Oddělení hudební nauky

 

Oddělení hudební nauky

 

Učitelé:

Pavlína Černá - pavlinacerna@zustb.cz

Martin Šašek, DiS. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Tamara Císařová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Anna Vyčítalová (Kuželková) - annakuzelkova@zustb.cz - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

 

HUDEBNÍ NAUKA - šk. rok 2020/2021 - odkaz ZDE !!!

 

 

 

!!! Hudební nauka po dobu mimořádné situace ZDE ( materiály za březen - červen 2020) !!!

 

 

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKA NA ŠK. ROK 2021/2022

  PHV1 PHV2 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
PONDĚLÍ     15:00 - 15:45
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
13:10 - 13:55
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
14:05 - 14:50
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
15:55 - 16:40
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
16:50 - 17:35
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
ÚTERÝ   15:50 - 16:35
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
14:00 - 14:45
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
  14:55 - 15:40
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
17:40 - 18:25
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
 
16:45 - 17:30
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
STŘEDA     15:40 - 16:25
Martin Šašek
Tylova 15
    16:35 - 17:20
Martin Šašek
Tylova 15
17:30 - 18:15
Martin Šašek
Tylova 15
ČTVRTEK    15:45 - 16:30
Tamara Císařová
Bory, tř. č. 47
16:10 - 16:55
Martin Šašek
Bory, tř. č. 51
15:15 - 16:00
Martin Šašek
Bory, tř. č. 51
14:20 - 15:05
Martin Šašek
Bory, tř. č. 51
   
16:00 - 16:45
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
14:10 - 14:55
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
16:55 - 17:40
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
  15:05 - 15:50
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10
17:50 - 18:35
Pavlína Černá
Skvrňany, tř. č. 10

Hudební nauka je předmět kolektivní, žáci ho navštěvují 1x týdně po dobu 5 let. Je zaměřen na vnímání hudby, její strukturu, zákonitosti a formy a je nedílnou součástí vzdělávání v hudebním oboru na základní umělecké škole.
Povinnou součástí studia hudebního oboru je i předmět HUDEBNÍ NAUKA, který je důležitý k pochopení hudby v jejím celku. 
 


Cílem výuky je probouzet v dětech zájem o hudbu, rozvíjet jejich hudební schopnosti, jako jsou hudební sluch, rytmické cítění, hudební představivost a paměť. Nedílnou součástí je i výuka hudební teorie, kterou žáci využijí v individuálních hodinách hry na daný hudební nástroj.


Během pětiletého studia žáci získají vědomosti z oblasti hudební teorie (zápis not, intervalů, stupnic, akordů…), rozvíjí se jejich hudební dovednosti (vnímání a zápis rytmu podle sluchu, zpěv z notového zápisu…) a v neposlední řadě získávají všeobecný hudební rozhled (seznámení se základy dějin hudby, s různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly)

 

 

PHV1 – Přípravná hudební výchova 1


Přípravná hudební výchova je průpravou ke studiu na hudebním oboru naší ZUŠ. Jejím cílem je hravou formou podchytit zájem dětí o hudbu a připravit je na výuku hry na zvolený nástroj. Do PHV1 jsou zařazovány děti, kterým je k 1. září daného školního roku 5 let (dle ŠVP). Děti se věnují především pěveckým a rytmicko-pohybovým činnostem, učí se vystupovat.

 

 

PHV2 – Přípravná hudební výchova 2


Přípravná hudební výchova 2 je určena dětem, kterým je k 1. září daného školního roku 6 let (dle ŠVP). Děti si zpravidla od 2. pololetí volí hru na nástroj. Cílem PHV2 je seznámit děti hravou formou se základy hudební nauky.