Oddělení hudební nauky

 

Oddělení hudební nauky

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKA NA ŠK. ROK 2017/2018

  PHV1 PHV2 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
PONDĚLÍ   15:45 - 16:30
Tamara Císařová
Tylova 15, tř.č. 6
14:00 - 14:45
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
14:55 - 15:40
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
15:50 - 16:35
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
16:45 - 17:30
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
 
ÚTERÝ   16:15 - 17:00
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
15:20 - 16:05
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
14:25 - 15:10
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
13:30 - 14:15
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
17:10 - 17:55
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
18:05 - 18:50
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
14:00 - 14:45
Jolana Chaloupková
ŠML
STŘEDA   15:45 - 16:30
Tamara Císařová
Internáty, tř.č. 6
16:30 - 17:15
Petra Vlčková
Skvrňany, tř. č. 10
  14:35 - 15:20
Martin Šašek
Tylova 15, tř.č. 6
16:35 - 17:20
Martin Šašek
Tylova 15, tř.č. 6
17:30 - 18:15
Martin Šašek
Tylova 15, tř.č. 6
ČTVRTEK     16:10 - 16:55
Martin Šašek
Bory, tř. č. 51
15:15 - 16:00
Martin Šašek
Bory, tř. č. 51
14:20 - 15:05
Martin Šašek
Bory, tř. č. 51
   
15:50 - 16:35
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
14:55 - 15:40
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
14:00 - 14:45
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
  17:40 - 18:25
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10
16:45 - 17:30
Anna Kuželková
Skvrňany, tř. č. 10

 

 

Povinnou součástí studia hudebního oboru je i předmět HUDEBNÍ NAUKA, který je důležitý k pochopení hudby v jejím celku.
Hudební nauka je předmět kolektivní, žáci ho navštěvují 1x týdně po dobu 5 let. Je zaměřen na vnímání hudby, její strukturu, zákonitosti a formy a je nedílnou součástí vzdělávání v hudebním oboru na základní umělecké škole.


Cílem výuky je probouzet v dětech zájem o hudbu, rozvíjet jejich hudební schopnosti, jako jsou hudební sluch, rytmické cítění, hudební představivost a paměť. Nedílnou součástí je i výuka hudební teorie, kterou žáci využijí v individuálních hodinách hry na daný hudební nástroj.


Během pětiletého studia žáci získají vědomosti z oblasti hudební teorie (zápis not, intervalů, stupnic, akordů…), rozvíjí se jejich hudební dovednosti (vnímání a zápis rytmu podle sluchu, zpěv z notového zápisu…) a v neposlední řadě získávají všeobecný hudební rozhled (seznámení se základy dějin hudby, s různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly)

 

 

PHV1 – Přípravná hudební výchova 1


Přípravná hudební výchova je průpravou ke studiu na hudebním oboru naší ZUŠ. Jejím cílem je hravou formou podchytit zájem dětí o hudbu a připravit je na výuku hry na zvolený nástroj. Do PHV1 jsou zařazovány děti, kterým je k 1. září daného školního roku 5 let (dle ŠVP). Děti se věnují především pěveckým a rytmicko-pohybovým činnostem, učí se vystupovat.

 

 

PHV2 – Přípravná hudební výchova 2


Přípravná hudební výchova 2 je určena dětem, kterým je k 1. září daného školního roku 6 let (dle ŠVP). Děti si zpravidla od 2. pololetí volí hru na nástroj. Cílem PHV2 je seznámit děti hravou formou se základy hudební nauky.

 

 

Učitelé:

Mgr. Anna Kuželková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Petra Křížková (Vlčková) - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Martin Šašek, DiS. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Tamara Císařová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jolana ChaloupkováTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.