Uvažujete o vzdělávání v ZUŠ?

 

Uvažujete o vzdělávání v ZUŠ ?

K zájmu o studium v základní umělecké škole (dále jen ZUŠ) vedou nejrůznější motivy. Tím nejčastějším je – zjednodušeně řečeno - touha umět na něco hrát, pěkně malovat, tančit či hrát divadlo. Návštěva ZUŠ může výrazně přispět k naplnění těchto tužeb.
To, co je od počátku vztahu mezi zájemci o studium a školou velmi potřebné, je dobrá komunikace. Aby mohla být uchazeči doporučena optimální varianta studia, musíme znát jeho vlohy. Proto všichni, kdo se ucházejí o studium v ZUŠ, absolvují přijímací řízení. Jeho podoba je různá, může jít např. o tzv. průzkum hudebnosti v mateřské škole nebo vstupní pohovor přímo v ZUŠ. Forma je přizpůsobena věku uchazeče.

Faktory, které je dobré zohlednit již při základní úvaze o zahájení studia v ZUŠ

1. Volba oboru
Naše ZUŠ nabízí studium ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Předpokládáme, že již při prvním kontaktu chcete v tomto směru projevit svůj zájem (není to však podmínka). Je dobré mít na paměti, že proporce mezi „oddechovostí“ a náročností na přípravu, trpělivost a soustředění jsou v různých oborech různé. Jako nejnáročnější se z tohoto pohledu jeví studium v hudebním oboru.

2. Volba studijního zaměření
Samotné studium v hudebním oboru se v náročnosti liší podle zvoleného studijního zaměření.
Např. ve studijním zaměření Hra na housle je velmi důležitým předpokladem výborná schopnost sluchem korigovat správnou výšku tónu. Ti, kdo se chtějí učit např. na klavír, musejí počítat s velkým nárokem na soustředění, trpělivost a schopnost koordinace minimálně dvou různých úkolů pro pravou a levou ruku (velký nárok na myšlení). Všichni pak musejí počítat s tím, že bez domácí přípravy nelze dosáhnout dobrých výsledků .

3. K důležitým informacím také patří, kolik času žák ZUŠ ve škole stráví každý týden. Tento údaj se liší podle zvoleného studijního zaměření a naleznete jej ve školním vzdělávacím programu (ŠVP). Pro vaši rámcovou představu uvádíme na tomto místě několik příkladů.
Př. 1 – žáci přípravného studia (děti cca šestileté) – maximálně 2 hodiny
Př. 2 – žáci většiny studijních zaměření v hudebním oboru:
1. – 4. ročník I. stupně – minimálně 2 hodiny, od 5. ročníku I. stupně – minimálně 2,5 hodiny
Př. 3 – žáci tanečního a výtvarného oboru – 3 hodiny
Př. 4 – žáci literárně-dramatického oboru:
1. – 3. ročník I. stupně – 2 hodiny, 4. – 7. ročník I. stupně – 2,5 hodiny, celý II. stupeň – 3 hodiny

Pozn. - tyto tzv. hodinové dotace respektují normy, které pro ZUŠ vydalo MŠMT.

Občas se stává, že se i při vší snaze výukový proces „zadrhne“. To nemusí nutně znamenat konec vzdělávání žáka v ZUŠ. Celou situaci je potřeba spolu s vyučujícími či vedením školy zvážit. Někdy bývá v takových případech dobrým řešením i přestup žáka do jiného oboru či studijního zaměření.

Refrénem tohoto textu je akcent na komunikaci. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit.