Přehled učitelů

 

Mgr. Bína Jaromír

Oddělení: Pěvecké oddělení

Učí: zpěv, sborový zpěv

Detailni Info:

Předmět výuky:

Sólový zpěv, Pevěcký sbor

 

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň-zpěv

Západočeská univerzita - zpěv a hudební výchova

 

Další pedagogické působení:

ZUŠ Domažlice

 

Další působení:

člen operního sboru v DJKT v Pltni

Státní opera Praha

Komorní sbor v Praze

 

Osobní umělecké úspěchy:

dvakrát  2. místo v celostátním kole pěvecké soutěže pedagogických fakult