Přehled učitelů

 

Valešová Iveta

Oddělení: Strunné oddělení

Učí: kytara

Detailni Info:

Předmět výuky:

Hra na kytaru

 

Vzdělání:

Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, magisterské studium obor HV - ČJ (dokončeno 2013)

Konzervatoř Plzeň - obor kytara (stále studuji)

Konzervatoř Plzeň - obor varhany (dokončeno 2015)

 

Další pedagogické působení:

ZUŠ Chválenická Plzeň - učitelka hry na kytaru