Přehled učitelů

 

MgA. Ponicová Zora Ph.D.

Oddělení: Klavírní oddělení

Učí: klavír

Detailni Info:

Předmět výuky:

Hra na klavír, klavírní korepetice

 

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň

HAMU Praha

Dokorské studium HAMU Praha

 

Další pedagogické působení:

ZUŠ Horažďovice

 

Další působení:

občasné koncerty v rámci komorních seskupení - sólo cembalo (ČR, SRN)

 

Osobní umělecké úspěchy: 

Interpretační cembalová soutěž MK ČSR 1983 - 3.cena, 1987 – 2. cena