Přehled učitelů

 

Osvaldová Dana

Oddělení: Klavírní oddělení, Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu

Učí: klavír, keyboard

Detailni Info:

Předmět výuky:

Hra na klavír, Hra na EKN

 

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň 1982-1989

 

 

Další působení:

Další aktivity v rámci školy: podílím se na klavírních doprovodech žáků svých kolegů (zejména v dechovém oddělení) na soutěžích,koncertech školy a třídních přehrávkách

-odpovídám za notový archiv klavírního oddělen

-starám se o chod pobočky na SOU-internáty

 

Osobní umělecké úspěchy:

poděkování paní ředitelky naší ZUŠ za příkladnou pedagogickou práci ve školním roce 2008/09 a 2011/12

 

Různé:

moje motto „ŽÁK NENÍ NÁDOBA,KTERÁ SE MUSÍ NAPLNIT,ALE

POCHODEŇ,KTERÁ SE MÁ ZAPÁLIT…“