Přehled učitelů

 

Kroupová Jitka

Oddělení: Klavírní oddělení, Oddělení elektronických klávesových nástrojů (EKN) a akordeonu

Učí: klavír, keyboard

Detailni Info:

Předmět výuky:

hra na klavír, elektronické klávesové nástroje

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň: klavír – absolutorium – prof. A. Brejcha

kytara – 2 ročníky – prof. Knobloch

zobcová flétna – kurzy prof. Daniela

Různé:
Absolvované kurzy a semináře:
Letní škola konzervatoře Toronto, Kanada  (klavír,  PHV)
Klavírní seminář – Paul Badura Skoda, Praha
Seminář cembala: prof. Švihlíková, prof. Růžičková, prof. Lukšaite Mrázková
Prezentace elektronických klávesových nástrojů – fa. Houdek
Západočeská univerzita v Plzni, Mezinárodní letní jazyková škola, anglický jazyk