Přehled učitelů

 

Kopecká Ivana

Oddělení: Smyčcové oddělení

Učí: housle

Detailni Info:

Předmět výuky:

Hra na housle

 

Vzdělání:

Konzervatoř Plzeň,obor hra na housle

 

Další pedagogické působení:

ZUŠ Hořovice (dříve)

ZUŠ Staňkov (dříve)

od roku 1982 ZUŠ T.Brzkové v Plzni

 

Osobní umělecké úspěchy:

Žáci se pravidelně umísťují na okresních a krajských soutěžích.

2.a 3. místo v Ustředním kole národní soutěže – komorní hra ( 2010,2013 ) 

 

Různé:

kontaktní telefon 605 954 824