Aktuality

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO KONZULTAČNÍ HUDEBNÍ NAUKY

 

Žádost naleznete v kanceláři školy, nebo na webových stránkách v sekci "Ke stažení".

 

Žádost je třeba vyplnit s učitelem hry na nástroj (sólový zpěv) a doručit jí v papírové formě do kanceláře školy nejpozději do 13. září 2019.

 

16.9.2019 proběhne Umělecká rada, na které budou žádosti schvalovány. O schválení/neschválení Vaši žádosti budete informování prostřednictvím našich webových stránek.


ZUŠ TB je součástí ZUŠ Open 2018