Organizační pokyny

 

Organizační pokyny

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE
Soutěž probíhá v prostorách areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň (dále jen SOUE), Vejprnická 56, Skvrňany.
Pokud přijedete vlakem na hlavní nádraží, dostanete se přímo k areálu přímou tramvajovou linkou č. 2 (ze stanice „Hlavní nádraží“ do stanice „Školy Vejprnická“).
Pokud přijedete autobusem na Centrální autobusové nádraží Plzeň, dostanete se do areálu též přímou tramvajovou linkou č. 2 (ze stanice „CAN Skvrňanská“ do stanice „Školy Vejprnická“).
Pokud přijedete autem, lze zajet přímo do areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 56, kde je k dispozici velké parkoviště.

JÍZDNÉ A TARIFY MHD
Pro jízdu MHD Vám bude stačit buď nepřestupná papírová jízdenka, nebo 35 minutová SMS jízdenka, více informací najdete na stránkách http://www.pmdp.cz/jizdne/jednotlive-jizdne/.

PREZENCE, ÚČASTNICKÝ POPLATEK, POVĚŘENÍ
Prezence probíhá po celou dobu v předsálí „Velkého soutěžního sálu“ (ozn. Společenský sál), získáte zde veškeré potřebné informace, pokyny a programy.
Prezenci je nutno provést nejpozději hodinu před zahájením svého vystoupení.

Účastnický poplatek BUDE STANOVEN nejpozději do 26. dubna 2019 a informace o jeho zaplacení zaslány na emailové adresy uvedené v přihlášce.

Při prezenci budete odevzdávat pověření k pedagogickému dozoru, kterým Vás vybaví ředitelství Vaší ZUŠ. Součástí pověření je písemný seznam všech vyslaných žáků a učitelů školy. Pokud bude pedagogický doprovod jiný, než je uvedeno na průvodním listu, je třeba písemné pověření, aby i jeho bylo možné ubytovat.
Prezence bude probíhat:
Pátek 10. 5. 2019: 10:00 - 17:00
Sobota 11. 5. 2019: 8:00 - 17:00
Neděle 12. 5. 2019: 8:00 - 10:00

ROZEHRÁNÍ, AKUSTICKÉ ZKOUŠKY
Pro rozehrání soutěžících budou k dispozici cvičné třídy. Rozpis tříd získáte při prezenci a bude vyvěšen v jak v předsálí „Velkého soutěžního sálu“, tak v atriu pavilonu č. 8.
Na podiu budou pro soutěžící připraveny židle standardní výšky a židle o výšce 35 a 39 cm.
Akustická zkouška v sálech bude možná, ale pouze před zahájením soutěžního dne o přestávkách mezi jednotlivými soutěžními kategoriemi. (jedná se pouze o AKUSTICKOU zkoušku, ne zkoušku celého soutěžního repertoáru).
V průběhu celé soutěže budou v pavilonu č. 2 soutěžícím k dispozici cvičné třídy (neslouží pro rozehrání před výkonem).

POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ AUDIO, VIDEO
Pokud chcete pořizovat během soutěže audio nebo videozáznam, můžete natáčet vystoupení pouze svého žáka.

 

POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH
Za přítomnosti pracovníka Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo vylosováno písmeno H, od kterého budou soutěžící seřazeni podle abecedy.


PEDAGOGICKÝ DOZOR
Za bezpečnost, slušné chování a dodržování společenských pravidel v průběhu celé soutěže zodpovídá pedagogický dozor.

STRAVOVÁNÍ
Po celou dobu pobytu je zajištěno stravování v Jídelně SOU elektrotechnické, a to po předchozí objednávce. Na základě vyplněné objednávky stravy obdržíte stravenky, které budete předkládat v jídelně. Žádáme Vás o odebrání všech objednaných jídel.
Čas pro výdej jídel:
Snídaně 7:30 – 8:30
Oběd 11:00 – 13:00
Večeře 17:30 – 19:00

 

 

OBJEDNÁNÍ STRAVOVÁNÍ od 10. do 21. dubna 2019 na www.zustb.cz

 
PROSÍME, vyplňujte objednávku za všechny účastníky soutěže (soutěžící + vyučující)  Vaši ZUŠ v RÁMCI JEDNOHO FORMULÁŘE !!!UBYTOVÁNÍ
Ubytování zajišťujeme soutěžícím a pedagogickému doprovodu uvedeným na Přihláškách – průvodních listech soutěže v Internátech areálu SOUE Vejprnická 56 a v Domově mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň Koterovská 828/85, Plzeň (Ostatní osoby si z důvodu omezených kapacit zajišťují ubytování samostatně na svoje náklady (nebo náklady vysílající organizace).

OBJEDNÁNÍ UBYTOVÁNÍ od 10. do 21. dubna 2019 na www.zustb.cz

 

PROSÍME, vyplňujte objednávku za všechny účastníky soutěže (soutěžící + vyučující)  Vaši ZUŠ v RÁMCI JEDNOHO FORMULÁŘE !!!

PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL
Parkování je možné v areálu SOU elektrotechnickém nebo na přilehlých parkovištích. Parkování je bez poplatku.

JÍZDNÉ
Organizátor soutěže poskytne pověřenému doprovodu a soutěžícím jízdné na cestu do Plzně a zpět. Jízdné bude proplaceno po předložení jednosměrné jízdenky hromadné dopravy (ČSAD, ČD), Jízdenku musíte odevzdat kvůli finanční evidenci, na jejímž základě Vám bude proplacena i zpáteční cesta v hotovosti. Obousměrnou jízdenku Vám bohužel nemůžeme proplatit, nebudete-li mít účtenku od přepravce. Využijete-li hromadnou jízdenku, musí z ní vyplývat, za jaký počet účastníků byla hrazena.
Účastníci, kteří přijedou vlastním osobním vozidlem, budou mít proplacenou cestu řidiče ve výši vlakové jízdenky za cenu do Plzně a zpět. Za místo odjezdu se považuje ředitelství vysílající ZUŠ.
Svozový autobus, který by svážel více žáků, lze uhradit pouze po předchozí domluvě s ekonomkou ZUŠ Plzeň v pracovních dnech mezi 9 - 15 hodinou. Platí pravidlo, že částka nesmí překročit jízdné vlakem všech soutěžících dohromady tzn., že zbylé náklady hradí vysílající škola.
Jízdné se bude proplácet v atriu pavilonu č. 8 v těchto termínech:
Pátek 10. 5. 2019: 10:00 - 17:00
Sobota 11. 5. 2019: 8:00 - 17:00
Neděle 12. 5. 2019: 8:00 - 10:00

DOPROVODNÝ PROGRAM

V sobotu 11. 5. 2019 bude pro účastníky soutěže připraven koncert Českého akordeonového tria, který se bude konat v Domě hudby (Husova 30, Plzeň) od 19:30 hodin.
Vstupenky na koncert 11. 5. 2019 jsou již k dispozici a je možné si je rezervovat na našich webových stránkách www.zustb.cz od 10. 4. 2019 do 5. 5. 2019 a obdržíte je při prezenci. Vstup na koncert je ZDARMA.
Zbylé vstupenky (po uzavření rezervace) budou k dispozici buď u prezence, nebo přímo v místě koncertu (Dům hudby, Husova 30, Plzeň).
Během celostátního kola bude probíhat prezentace firem PIGINI, DELICIA, Kytary.cz – akordeony Hohner, Italské akordeony – p. Morávek
Firma Akordeon Servis – firma Delicia a firma Akordeony s.r.o. zajistí bezplatný servis a jednoduché opravy pro soutěžící během soutěže.