Akademie umění a kultury III. věku  

 

  Akademie umění a kultury III. věku  

Hudební teorie - témata vyučovacích hodin

Hudební teorie - témata vyučovacích hodin

8. 11. 2017

Vlastnosti tónů

6. 12. 2017

Takty, půltóny, „S čím se můžeme setkat v notovém zápisu“ (tempová označení, dynamická znaménka, označení přednesu, melodické ozdoby, artikulace a ozdoby…)

17. 1. 2018

Durové stupnice s křížky

14. 2. 2018

Durové stupnice s béčky

7. 3. 2018

Přednáška českého hudebního a filmového kritika a novináře Jana Rejžka

(přednáška proběhne i v rámci hodiny "Hudba v souvislostech")

4. 4. 2018

Tvorba akordů a jejich obraty

2. 5. 2018

Kvartový-kvintový kruh

13. 6. 2018

Enharmonická záměna