Aktuality

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/2017

Vážení přátelé

Ve dnech 14. a 23. 6. 2016 proběhly v naší ZUŠ přijímací zkoušky. O studium projevilo zájem kolem sto dvaceti uchazečů ve všech oborech, nejvíc pak v oboru hudebním.

Na základě dat, která jsme při přijímacím řízení získali lze konstatovat, že pro školní rok 2016/2017 jsou již v tuto chvíli zcela vyčerpány kapacity školy pro přijetí nových žáků v těchto studijních zaměřeních hudebního oboru: Hra na klavír, Hra na EKN, Hra na kytaru. Bohužel již nemůžeme v těchto studijních zaměřeních uspokojit žádné další uchazeče.

V ostatních studijních zaměřeních ještě drobné rezervy jsou, uvítali bychom zájemce o studium Hry na kontrabas, Hry na violoncello, Hry na violu, Hry na lesní roh, Hry na tenor, Hry na baryton, Hry na pozoun, Hry na tubu, Hry na basovou kytaru, Hry na akordeon. Nábor žáků pro výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor pokračuje, zájemci budou vítáni.

Organizační informace pro školní rok 2016/2017 budou jednak aktualizovány na těchto webových stránkách, jednak je bude možno získat při zápisu žáků 1. 9. 2016 na všech našich pracovištích.

S přáním krásného léta kolektiv pedagogů ZUŠ T. Brzkové v Plzni


ZUŠ TB je součástí ZUŠ Open 2018